panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama

panorama
panorama

Hoe ziet Pijnacker-Nootdorp eruit 2050?


Dit panorama laat zien hoe we in onze gemeente zouden kunnen wonen, werken en leven in 2050. Het hoort bij het ontwerp van de omgevingsvisie dat ons beeld van de toekomst omschrijft.


Afgelopen najaar vroegen we naar uw beeld van de toekomst. Alle reacties zijn verwerkt in dit panorama 2050 en de ontwerp-omgevingsvisie.

Het panorama 2050 is een inspiratie voor de toekomst. Het laat zien hoe het kan worden. Hoe we stap voor stap om kunnen gaan met de uitdagingen die voor ons liggen, terwijl we ook onze identiteit behouden en versterken.


Wat kunt u in het panorama zien?
Het panorama is opgedeeld in negen verschillende soorten gebieden. Deze gebieden vindt u terug in de omgevingsvisie. Elk gebied kunt u aanklikken voor een toelichting. De gekleurde bolletjes kunt u ook aanklikken. Deze laten zien wat de beelden betekenen.


Definitieve visie
In juni en juli 2021 kon iedereen een reactie geven op de visie. Alle opmerkingen, officieel heten dat zienswijzen, worden bekeken en beantwoord in een participatieverslag. Op basis hiervan kan de omgevingsvisie wijzigen. Het college van B&W neemt hierover een concept besluit in oktober. In november bespreekt de gemeenteraad de Omgevingsvisie en stelt de definitieve Omgevingsvisie vast bij de besluitvormende vergadering aan het einde van de maand.


Meer weten over de omgevingsvisie?
Op de website van de gemeente vindt u alle informatie en stukken.


Veel lees- en kijkplezier!


Met vriendelijke groet,
wethouder Ilona Jense - van Haarst